Trochę o brylantach

4C - zasada oceny diamentów - co brać pod uwagę przy zakupie diamentu.

Oceniając wartość oraz jakość oszlifowanego diamentu bierzemy pod uwagę cechy określane przez tzw. zasadę 4 C. Skrót ten pochodzi od pierwszych liter czterech angielskich słów : colour (barwa), clarity (czystość), cut (szlif), carat (karat –jednostka określająca masę).

Colour - Barwa

Pierwszym czynnikiem wpływającym na piękno, ale przede wszystkim na wartość diamentu jest jego barwa. Najlepszą barwę mają kamienie oznaczone literą D, jest to tzw. najczystsza biel+, dla kamieni w oprawie stosuje się nazwę RIVER+. Diamenty o tej barwie są bardzo rzadkie, co w wyraźny sposób wpływa na ich cenę.Wartość diamentu z względu na barwę spada wraz z wzrostem jego zażółcenia. Na rynku spotkać można także diamenty w barwach fantazyjnych, np. niebieskiej lub różowej.

Clarity - Czystość

Kolejną ważną cechą wpływającą tak jak barwa na wartość i piękno kamienia, jest jego czystość. Diamenty mogą posiadać cechy nie tylko wewnętrzne zwane inkluzjami, ale również znamiona zewnętrzne - zwane skazami. O tym, do jakiej klasy czystości określony diament zostanie przypisany decyduje nie tylko obecność wyżej wymienionych znamion, ale również ich rozmieszczenie, wielkość, ilość, łatwość dostrzegania i ich wpływ na brylancję. 

 • IF – Internally Flawless Czysty Lupowo. Kamień obserwując pod powiększeniem 10-krotnym nie posiada cech wewnętrznych , może posiadać cechy zewnętrzne.
 • VVS – Very Very Small Inclusions. Bardzo bardzo małe wrostki Inkluzje widoczne pod powiększeniem 10-krotnym ale nie w tafli, Stosuje się podział na VVS1 oraz VVS2, gdzie VVS1 jest wyższą czystością od VVS2.
 • VS – Very Small Inclusions. Bardzo małe wrostki Inkluzje widoczne pod powiększeniem 10-krotnym w tafli i w podstawie, Stosuje się podział na VS1 oraz VS2, gdzie VS1 jest wyższą czystością od VS2.
 • SI - Small Inclusions. Wrostki małe Większe inkluzje widoczne pod pow 10-krotnym, ale nie widoczne gołym okiem, Stosuje się podział na SI1 oraz SI2, gdzie SI1 jest wyższą czystością od SI2.
 • P1 – 1st Pique. Wrostki wyraźnie widoczne gołym okiem, ale trudne do rozpoznania.
 • P2 – 2st Pique. Większe wrostki widoczne gołym okiem możliwe do rozpoznania.
 • P3 – 3st Pique. Wrostki widoczne gołym okiem - zajmują ponad 50% powierzchni kamienia.

  Cut - Szlif

  Szlif jest elementem niezwykle ważnym. Przy ocenie poprawności wykonania szlifu, dokładnej analizie podlegają proporcje kamienia jak i wykończenie szlifu - w tym błędy symetrii i polerowania. Tylko dzięki właściwemu oszlifowaniu diamentu promienie świetlne mogą ulec całkowitemu wewnętrznemu odbiciu i rozczepieniu, a dodatkowe odbicie promieni od zewnętrznych powierzchni kamienia nadaje mu doskonałą brylancję.

  Przy ocenie wykończenia i proporcji szlifu przyjmuje się oceny :

  1. Doskonała (ang.excellent) 2. Bardzo dobra (ang.very good) 3. Dobra (ang.good) 4. Zadowalająca (ang.fair) 5. Słaba (ang.poor)

  Najbardziej pożądanym rodzajem szlifu na rynku, jest szlif brylantowy  Właściwe oszlifowanie wpływa na brylancję diamentu. To zjawisko powstaje w wyniku całkowitego wewnętrznego odbicia i rozszczepienia promieni świetlnych, jak również odbicia światła od zewnętrznych powierzchni faset.

  Carat - Masa

  Masa kamieni szlachetnych wyrażana jest w caratach. Jeden carat ( 1 ct ) równy jest 0,2 grama. Nazwa pochodzi od nazwy karoby - drzewa o nazwie szarańczyn. Ziarna szarańczynu mają masę około 0,2 g i z tego powodu na Bliskim Wschodzie służyły do ważenia kamieni szlachetnych.

  Masa diamentu wiąże się z jego średnicą i wysokością . Zakładając prawidłowe wartości, kamień w szlifie brylantowym, o średnicy 2,5 mm oraz o wysokości 1,5 mm posiada masę 0,05 ct.. Kamień 0,50 ct powinien posiadać średnicę 5,2 mm oraz wysokość 3,1 mm. Średnica 6,5 mm oraz wysokość 3,9 mm sugeruje nam masę brylantu równą 1.00 ct. Zależności wysokości i średnicy do masy kamienia zmieniają się zależnie od rodzaju szlifu w jakim jest diament.