Tabela rozmiarów:

Sposoby mierzenia rozmiaru pierścionka lub obrączki.


Jest kilka różnych metod miar jubilerskich. W naszym sklepie polecamy jedyną obiektywną miarę: milimetry. Średnica wewnętrzna w milimetrach jest rozmiarem pierścionka.


1. Gdy mamy już jakąś pasującą obrączkę lub pierścionek ustalenie prawidłowego rozmiaru jest proste. Należy wziąć suwmiarkę i sprawdzić średnicę wewnętrzną posiadanego pierścionka lub obrączki. Następnie określić rozmiar za pomocą tabeli umieszczonej poniżej. Trzeba sprawdzić czy mierzony wyrób jest idealnie okrągły , jeżeli nie , to należy zmierzyć w kilku miejscach ( sumę wszystkich pomiarów podzielić przez ich liczbę ). Warto pamiętać o tym , że 1 rozmiar to 0,3mm a grubość palca może się wahać i zależeć od czynników zdrowotnych i pogodowych.


Nie zalecamy bezpośredniego mierzenia palca suwmiarką, ponieważ palec łatwo poddaje się ściskaniu i uzyskany wynik może być mniejszy niż powinien. Ponadto musimy pamiętać, że kostki na palcach są szersze od tych części , na których spoczywa pierścionek.


2. Gdy nie masz wzoru do sprawdzenia najlepiej udać się w tym celu do najbliższego punktu usługowego jubilera lub sklepu.

Pamiętaj:

  1. Aby pierścionek lub obrączka była idealnie okrągła, nie zdeformowana.
  2. Palce reagują na temperaturę. Dokonaj proszę pomiaru gdy palce są ciepłe (palce kurczą sie gdy są zimne). 
  3. Dłonie są największe pod koniec dnia - wtedy jest  najlepsza pora na mierzenie.
  4. Jeśli pomiar wypada pomiędzy dwoma rozmiarami, wybierz ten rozmiar większy.
  5. Palec lewej dłoni może się różnić od tego samego palca u prawej dłoni.
  6. Pierścionek zaręczynowy zwykło się nosić w Polsce na czwartym palcu prawej dłoni licząc od kciuka. Na tym samy co obrączki. np. w Anglii czy w USA jest zupełnie odwrotnie - pierścionki zaręczynowe i obrączki zakładamy na lewą dłoń . Często Anglicy dziwią się, że kobieta nosi obrączkę na prawej dłoni gdyż w ich zwyczaju oznacza to , że jest wdową . 
  7. W Polsce obrączki nosimy na czwartym palcu prawej dłoni licząc od kciuka.
  8. Pamiętaj by pierścionek lub obączka mogła prześlizgnąć się z lekkim oporem przez staw palca (kostkę).
  9. Nie zalecamy mierzenia bezpośrednio palca suwmiarką gdyż skóra poddaje się naciskom i pomiar może wyjśc mniejszy niż pożadany.

 

Tabela rozmiarów 

rozmiar EURO.
(ma zastosowanie dla wszystkich pierścionków i obrączek )

tabRozB.jpg

Tabela A jest odpowiednikiem naszych wzorników rozmiarów-miarek , które można wypożyczyć u nas za kaucją zwrotną.